Nettikasino alaikäisenä

nettikasino alaikäisenä - voinko pelata?Nettikasinot houkuttelevat monenlaisia ja monen ikäisiä pelaajia. Nettikasino alaikäisenä on kuitenkin useassa maassa lakien vastaista, ja pelisivustojen onkin pyrittävä visusti siihen, että alaikäiset pelaajat eivät pääse pelaamaan eivätkä käyttämään mitään muitakaan niiden palveluita. Tähän tavoitteeseen kasinot pyrkivät muun muassa varmistamalla pelaajan iän rekisteröitymisen yhteydessä sekä mahdollisilla sanktioilla, mikäli alaikäinen pelaaja jää kiinni itse teosta. Suomessa alaikäraja pelaamiselle on 18 vuotta.

Pelaaminen alaikäisenä on lakien vastaista

Rahapelien pelaamista säätelee Suomessa arpajaislaki. Kaikkia rahapelejä, oli sitten kyseessä nettikasinot tai kolikkoautomaatit, koskee yhdenmukainen 18 ikävuoden raja. Huoltajan läsnäolo ei myöskään vaikuta asiaan, sillä siinäkin tapauksessa rahapelien pelaaminen on kiellettyä, mikäli pelaaja itse ei ole täysi-ikäinen. Myöskin alaikäisiin kohdistuva rahapelien markkinointi on kiellettyä. Näitä sääntöjä ei ole suinkaan tehty pelaajien kiusaksi, vaan päinvastoin; niillä pyritään suojelemaan alaikäisiä pelaajia rahapelien mahdollisilta haitoilta, kuten esimerkiksi poissaoloilta koulusta, rahan lainaamiselta kavereilta tai läheisiltä ja luvattomasta rahankäytöstä.

Kasinot tarkastavat pelaajien tiedot rekisteröitymisen yhteydessä

Kasinoiden on tärkeää tietää, minne ja kenelle voitetut rahat menevät, ja alaikäisten pelaamisen estäminen onkin tärkeä osa nettikasinoiden vastuullista toimintaa. Pelaajien ikä ja henkilöllisyys voidaan varmistaa jo rekisteröitymisvaiheessa. Rekisteröityessä pelaajalta vaaditaan tarkat tiedot tämän täysi-ikäisyyden ja henkilöllisyyden todentamiseksi, jotta jo tässä vaiheessa alaikäiset pelaajat karsiutuisivat pois, ja jotta kasino voi varmistua siitä, että pelaaja on, kuka hän väittääkin olevansa. Normaalisti pelaajan tarvitsee esittää rekisteröityessään henkilöllisyystodistus ja osoitetiedot. Nämä ovat maailmalla hyvin yleisesti käytettyjä keinoja tunnistaa pelaajat.

Pelaaja ei saa antaa vääriä henkilötietoja kasinolle tai pelitili suljetaan

Väärien henkilötietojen antaminen voi tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta täysi-ikäisyyskriteerin kiertämiseksi. Alaikäinen pelaaja saattaakin pyrkiä nettikasinoon esimerkiksi valehtelemalla ikänsä. Väärien henkilötietojen antaminen kasinolle on luonnollisesti kiellettyä, ja tällaisella toiminnalla on omat seuraamuksensa, oli sitten kyseessä alaikäisen yritys päästä pelaamaan rahapelejä tai väärien henkilötietojen antaminen nettikasinolle ylipäätään. Jos pelaaja jää kiinni tällaisesta toiminnasta, kasinolla on oikeus sulkea pelaajan pelitili ja myös takavarikoida pelitilillä olevat varat. Kiinnijääminen on hyvin todennäköistä, ja yleensä huijaus tulee ilmi viimeistään siinä vaiheessa, kun pelaaja yrittää kotiuttaa voittojaan.

Pelaaja ei saa käyttää toisen henkilön pelitiliä pelaamiseen

Toinen tapa, jolla alaikäinen pelaaja saattaa pyrkiä kiertämään nettikasinoiden ikärajoituksia, on toisen henkilön pelitilin käyttö. Yhtä lailla tämäkin konsti rikkoo nettikasinoiden käyttöehtoja. Toisen henkilön pelitilin käyttö pelaamiseen ei ole sallittua, kuten ei myöskään pelitilin jakaminen toisen kanssa, vaikka kaveri tai läheinen antaisikin luvan oman tilinsä käyttöön. Nettikasinot voivat tällaista toimintaa epäillessään pyytää pelaajaa todistamaan henkilöllisyytensä. Luonnollisesti myös tilin avaaminen toisen henkilön nimissä on kiellettyä ja sanktiot tästä rikkeestä eivät aina jää pelkkään voittojen menettämiseen, vaan seurauksena voi olla myös pelaajan ilmiantaminen poliisille.

Nettikasinoilla pelaamisen ikäraja Suomessa ja ulkomailla

Suomessa rahapelien pelaamista säätelee siis arpajaislaki, jonka mukaan rahapelien pelaaminen on kielletty alle 18-vuotiailta henkilöiltä. Ikäraja nostettiin 18 ikävuoteen vuonna 2010. Suomen rahapelilainsäädäntö koskee kuitenkin vain Suomen rajojen sisäpuolella toimivia rahapelien tarjoajia, eikä se siis voi määritellä ulkomaisten sivustojen ikärajoituksia. Useimmissa maissa kuitenkin sovelletaan 18 tai 21 vuoden alaikärajaa. Varsinaisesti ikärajaeroilla ei kuitenkaan ole merkitystä yksittäisen pelaajan kannalta, sillä huolimatta nettikasinon alkuperämaasta ja kyseisen maan säädöksistä alaikärajojen suhteen, pelaaja on aina oman maansa lainsäädännön piirissä.

Kivijalka kasinoiden ikärajat Suomessa ja ulkomailla

Suomessa toimitaan myös kivijalkakasinoiden osalta arpajaislain mukaisesti. Lain 15. pykälässä säädetään kasinoiden velvollisuuksista ja oikeuksista muun muassa pelaamisen rajoittamiseen ja estämiseen liittyen. Näin ollen 18 vuoden ikäraja koskee myös kivijalkakasinoita Suomessa. Ulkomailla ikärajoissa on hieman vaihtelua sekä maasta että kasinosta riippuen. Jossain määrin ikärajoitukseen vaikuttaa esimerkiksi kasinon tarjonta. Kasino- ja maakohtaisen vaihtelun vuoksi onkin kannattavaa tutustua etukäteen kunkin sivuston lakisääteisiin rajoituksiin. Esimerkiksi Ruotsissa sovelletaan tiukkaa 20 vuoden ikärajaa kasinoilla, mutta Euroopassa yleisin alaikäraja rahapeleihin on 18.